ข่าวประชาสัมพันธ์

เกณฑ์การสนับสนุนรางวัลเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสาร และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา นักวิจัยที่มีความประสงค์ยื่นขอรับการสนับสนุนรางวัลเผยแพร่ฯ

23 มีนาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 533 ครั้ง
 
 แชร์ข่าวนี้บน facebook