ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

22 มีนาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าววารสาร    : 708 ครั้ง
          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RPUBAJOURNAL หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โทรศัพท์ 02-432-6101-5 ต่อ 1432 หรือ 061-423-2996 E-mail: businessjournal@rpu.ac.th
แชร์ข่าวนี้บน facebook