ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำหนังสือน่าอ่าน : แข่งขันผู้นำโลก โดย ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

02 มีนาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 695 ครั้ง

 

          หนังสือเล่มนี้มุ่งเขียนถึงการแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ยุค สงครามเย็นระหว่างสหรัฐกับสหภาพโซเวียตสิ้นสุดลง สหรัฐเริ่มต่อต้านปิดล้อมจีน ในบางเรื่อง เกิดการแข่งขันในสนามดุลแห่งอํานาจระหว่างจีนกับสหรัฐ จนกระทั่งจีน พัฒนากําลังอํานาจตามสหรัฐทัน ดุลแห่งอํานาจเข้าสู่ดุล
การแข่งขันยังดําเนินต่อจนกลายเป็นสงครามเย็นในสมัยประธานาธิบดี ทรัมป์ เนื่องจากสหรัฐมองจีนในลักษณะศัตรู โดยได้เปิดสงครามการค้ากับจีนก่อน แล้วขยาย การต่อต้านจีนในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจทุกเรื่องที่สหรัฐเห็นว่าจะทําให้จีน เสียหาย
ต่อมา ประธานาธิบดีไบเดนได้ขยายสงครามเย็นสหรัฐ-จีนเป็นสงครามเย็น 3 เส้า โดยมีรัสเซียเข้าร่วมด้วย และเป็นสนามแข่งเป็นผู้นําโลก

 

 
แชร์ข่าวนี้บน facebook