ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่

02 มีนาคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 663 ครั้ง
เปิดรับนักวิจัยเข้าร่วมอบรม "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่”
 
สถานที่ดำเนินการ : ห้อง Innovation Hub
อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
 
จัดอบรม : ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
 
ZOOM :
Meeting ID: 912 0325 8164
Passcode: 038838
สมัครเข้าร่วมได้ทาง https://sciencepark.wu.ac.th/archives/42647 
ลงทะเบียนได้ทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTocIzkcyoLvmnkIWLhekgrHRtC90ZtOOFaNPvlsdmA6URwA/viewformแชร์ข่าวนี้บน facebook