ข่าวประชาสัมพันธ์

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปี 2565

26 มกราคม 2565   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 757 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปี 2565 
 
วัตถุประสงค์
     เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม
     เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย/นักศึกษา และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม 
 
สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ 2 รอบ ดังนี้ 
     รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 ก.พ. 65
     รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65 ถึง วันที่ 24 พ.ค. 65
 
ดาวห์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่
 
ผู้ประสานงาน : คุณเพิ่มพร ยังแช่ม (ผึ้ง) 055-968759แชร์ข่าวนี้บน facebook