ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ สนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

05 พฤศจิกายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 804 ครั้ง
          สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อ สนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่ : shorturl.asia/6Ol7c


ลิงก์เพิ่มเติม : https://www.tsri.or.th/
แชร์ข่าวนี้บน facebook