ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ เอเปคน่ารู้

05 พฤศจิกายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 798 ครั้ง
          ด้วยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในปี พ.ศ. 2565 โดยกระทรวงการต่างประเทศในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการ ด้านประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ ได้จัดทำวีดิทัศน์ “เอเปคน่ารู้ (ความยาว 3.35 นาที) และขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาประชาสัมพันธ์ เผยแพร่วิดิทัศน์ดังกล่าวสู่สาธารณชน
 
          ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ มหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์ “เอเปคน่ารู้” ผ่านสื่อออนไลน์โดยสามารถ download file VDO ต้นฉบับ 2D Animation ตอน เอเปคน่ารู้ ได้ที่ QR Code ด้านล่างและโปรดใส่ข้อความ “ประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในปี 2565 โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยร่วมดำเนินการ หาคำตอบ....เอเปคคืออะไร? เกี่ยวข้องกับคนไทยอย่างไร? ได้จากวีดิทัศน์ “เอเปคน่ารู้" LC2022THAILAND" ไว้ก่อนการเปิดเข้าชมวีดิทัศน์ และขอไม่แสดงให้เห็น Link Google Drive)

          https://drive.google.com/drive/folders/1hiq-pss4lBIibgvHm5CVveoW5U6YTNBHแชร์ข่าวนี้บน facebook