ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย : Human Subjects Protection-Standard Course (สําหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา)

26 ตุลาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 96 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย : Human Subjects Protection-Standard Course (สําหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมภูมิพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) และ Online ผ่าน Google Meet  รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่าน  โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564
          สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ นายชนกันต์ พันธ์อุดม เบอร์ภายใน 055-267000 ต่อ 7213 เบอร์มือถือ 087-7633787 E-mail psruec@psru.ac.th
* ไม่เปิดรับลงทะเบียนแบบ Walk Inแชร์ข่าวนี้บน facebook