ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับโครงร่างข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564

19 ตุลาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 143 ครั้ง
          NIA เปิดรับโครงร่างข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564  รายละเอียดเพิ่มเติม https://open.nia.or.th/  ลิงก์เพิ่มเติม : https://open.nia.or.th/
แชร์ข่าวนี้บน facebook