ข่าวประชาสัมพันธ์

สกสว. ขอแจ้งกำหนดการเปิดรับคำของบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากหน่วยงานในระบบ ววน.

14 ตุลาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 309 ครั้ง
สกสว. ขอแจ้งกำหนดการเปิดรับคำของบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากหน่วยงานในระบบ ววน. ในวันที่ 11 ต.ค. 2564 ถึง วันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 17:00 น.
 
โดยผู้ประสานหน่วยงาน สามารถยื่นคำขอผ่านระบบ NRIIS โดย
1. Sign in ผ่าน account ผู้ประสานหน่วยงาน
2. คลิกที่เมนู “ทุนวิจัยที่เปิดรับ”
3.เลือก (สกสว.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
 
 *หมายเหตุ :  *ผู้ประสานหน่วยงาน* ต้องอัพเดต *ข้อมูลหน่วยงาน* และ *สร้างแผนงาน* ก่อนที่นักวิจัยจะยื่นข้อเสนอโครงการ และ *กำหนดระยะเวลาสำหรับการยื่นข้อเสนอโครงการของนักวิจัยในหน่วยงานให้ชัดเจน* 
เนื่องจากผู้ประสานหน่วยงานจะต้อง *จัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการให้เสร็จสิ้น ก่อนหัวหน้าหน่วยงานกดส่งคำขอต่อ กสว. ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 17.00 น.*
 
โดยท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลด  *คู่มือการเสนอของบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566* หรือ คู่มืออื่นๆได้ที่ https://nriis.go.th/Manual.aspxแชร์ข่าวนี้บน facebook