ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยวขอเชิญชวนชุมชนท่องเที่ยวที่สนใจและที่สมัครขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน ประจำปี 2564

06 ตุลาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 97 ครั้ง
          กรมการท่องเที่ยวขอเชิญชวนชุมชนท่องเที่ยวที่สนใจและที่สมัครขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน  ประจำปี 2564 เข้ารับฟังการชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินฯ ในรูปแบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00น. - 16.00 น.  สมัครเข้ารับฟัง  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl1QBM0G7WDDgPahndfBhZlhKZKbiIDRIH9pgLDDFpCy2gnw/viewform
         
รับฟังเกณฑ์ประเมินผ่านระบบออนไลน์
          Meeting ID: 881 098 8674
 
 
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว โทร. 0 2141 3212 โทรสาร 0 2141 9725
#กรมการท่องเที่ยว #กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว #CBT #CBTThailand #มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน #การท่องเที่ยวโดยชุมชน #ชุมชนท่องเที่ยว #ท่องเที่ยวชุมชน #CBTThailandStandard

 
แชร์ข่าวนี้บน facebook