ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “จริยธรรมงานวิจัย : ประเด็นที่นักวิจัยไม่ควรมองข้าม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว

04 ตุลาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 832 ครั้ง
          ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ MMS3 ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “จริยธรรมงานวิจัย : ประเด็นที่นักวิจัยไม่ควรมองข้าม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น. (ผ่านโปรแกรม Zoom)
 
               ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้วได้ดำรงตำแหน่งและได้รับรางวัลสำคัญ ๆ มากมาย ได้แก่
                    - รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2553 จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
                    - รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551
                    - ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 เมษายน 2543 - 31 มีนาคม 2547
 
          ** กิจกรรมนี้เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป **
          ลงทะเบียนได้ที่ URL : https://tinyurl.com/regis-mms3-no8
          ติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นได้ที่ https://bit.ly/cueng-mms3
 
          หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณพิมพ์พิมล ที่ อีเมล research.eng.chula@gmail.com (กรุณาใส่ keyword ใน Subject ว่า MMS3 เพื่อความสะดวกในการให้บริการ) แชร์ข่าวนี้บน facebook