ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักวิจัยที่ดำเนินโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

30 กันยายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 156 ครั้งแชร์ข่าวนี้บน facebook