ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์การยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทางเว็บไซต์งานทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

30 กันยายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 187 ครั้ง
          งานทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับนักวิจัยที่มีความประสงค์ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา สามารถยื่นจดทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

          เว็บไซต์งานทรัพย์สินทางปัญญา
               - https://research.psru.ac.th/research/IPC/index.php?case=home 
          คู่มือการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
               - https://research.psru.ac.th/research/IPC/manual.pdf 
          เอกสารดาวน์โหลด
               - https://research.psru.ac.th/research/IPC/index.php?case=download 

          หากมีข้อสงสัยในการใช้งานระบบ ติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7216, 7217 หรืออีเมล์ ip@psru.ac.th
แชร์ข่าวนี้บน facebook