ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอภายในงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

22 กันยายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 911 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ ภายในงาน " มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 " ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดย ลิ้งค์ https://forms.gle/8LyFGwxJBSUPK2ph7 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และดาวน์โหลดรูปแบบบทความ โดย https://qrgo.page.link/1ycxc รับจำนวนจำกัด สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-7791-3340แชร์ข่าวนี้บน facebook