ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย หน่วยประสานงานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ วิธีดำเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ เวอร์ชั่น 1.0 : Standard Operation Procedures (SOPs) Version 1St

20 กันยายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 143 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย หน่วยประสานงานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ “วิธีดำเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ เวอร์ชั่น 1.0  : Standard Operation Procedures (SOPs) Version 1St ” นักวิจัยสามารถดาวน์โหลดวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs) ได้ที่ https://qrgo.page.link/5oonQ
แชร์ข่าวนี้บน facebook