ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีอาจารย์ ดร.ปริมประภา ก้อนแก้ว ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19

15 กันยายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 257 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีอาจารย์ ดร.ปริมประภา ก้อนแก้ว อาจารย์ประจําวิทยาลัยการพยาบาล ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากเงินกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แชร์ข่าวนี้บน facebook