ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล เถื่อนกูล ได้รับการจดทะเบียนประเภทอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน "กรรมวิธีการย้อมสีเส้นใยด้วยสีย้อมที่มีส่วนผสมของดอกกระเจี๊ยบแดง" และ "ผ้าทอเส้นใยธรรมชาติย่อมสีสเตรปโตมัยชีสผสมเส้นใยคอลลาเจน"

15 กันยายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 187 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล เถื่อนกูล อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการจดทะเบียนประเภทอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในชื่อผลงาน "กรรมวิธีการย้อมสีเส้นใยด้วยสีย้อมที่มีส่วนผสมของดอกกระเจี๊ยบแดง" และ "ผ้าทอเส้นใยธรรมชาติย่อมสีสเตรปโตมัยชีสผสมเส้นใยคอลลาเจน"
แชร์ข่าวนี้บน facebook