ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี งานทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

13 กันยายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 156 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี งานทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Licensing Office : TLO) ในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ Early Stage
 แชร์ข่าวนี้บน facebook