ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์ณภัทร์ เจริญพานิช ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

09 กันยายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 913 ครั้ง
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์ณภัทร์ เจริญพานิช ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ วิทยาลัยชุมชนน่าน ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม สู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง “ การถ่ายทอดองค์ความรู้นิเวศน์ศิลป์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย "
 แชร์ข่าวนี้บน facebook