ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วย บพท. ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเวที ออนไลน์ ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ทำอย่างไรให้….ปัง

09 กันยายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าววิจัย/ทุนวิจัย    : 112 ครั้ง
          หน่วย บพท. ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเวที ออนไลน์ ในหัวข้อ “การขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ทำอย่างไรให้….ปัง”โดยมีหัวข้อบรรยายและวิทยากรดังนี้
               “การขอตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม ทำอย่างไรให้ … ปัง” โดย รศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
               “เขียนบทความเพื่อลงวารสาร ABC ทำอย่างไร และ วารสารระดับนานาชาติที่เหมาะกับ (นักวิจัยเชิงพื้นที่) เรา” โดย รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล และ ผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล กองบรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 14-15
          ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/LrjiQyujwxXJXTQB7 (ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น.) หมายเหตุ หน่วย บพท. จะจัดส่งลิงค์ประชุมซูมให้ตามอีเมลที่ลงทะเบียนไว้แชร์ข่าวนี้บน facebook