ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเรียนเชิญท่านร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “พลังของงานบริการวิชาการรับใช้สังคมสู่การเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นและนวัตกรรมชุมชน”

17 สิงหาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 1204 ครั้ง
           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเรียนเชิญท่านร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “พลังของงานบริการวิชาการรับใช้สังคมสู่การเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นและนวัตกรรมชุมชน” ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ ณ ห้องประชุมภูมิพิบูล อาคารภูมิพิบูล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม ยุทธศาสตร์บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร
แชร์ข่าวนี้บน facebook