ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริน ก้อนคง รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิจัย ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27 กรกฏาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 288 ครั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริน ก้อนคง รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิจัย ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปีการศึกษา 2563 “ ด้านการจัดการเรียนการสอนดีเด่น "แชร์ข่าวนี้บน facebook