ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐

19 กรกฏาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 103 ครั้ง
          ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งบทความ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๕ เรื่อง (๓) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดได้มั้ย (๒) ใครพิจารณาเรื่องของผม (๓) อยากได้เอกสารในสำนวนคดี (๔) รายงานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน (๕) ก่อสร้างยังไม่เสร็จแต่จ่ายเงินแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
          ในการนี้ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่าน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทความดังกล่าว ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ของหน่วยงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำ ความรู้ไปใช้ต่อไปไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook