ข่าวประชาสัมพันธ์

เสนอรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๖๔ ณ มิถุนายน ๒๕๖๔

19 กรกฏาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 114 ครั้ง
          ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก จัดทำประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดในแต่ละด้าน การสร้างแบบจำลองเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก (Phitsanulok GPP Model) ด้วยวิธี Management Chart เพื่อคาดการณ์ถึงขนาดและทิศทางของเศรษฐกิจจังหวัด อันนำไปสู่การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดต่อไป นั้น
 
          สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ขอเสนอรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๖๔ ณ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ แนบมาพร้อมหนังสือนี้ ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานได้ ที่ http://www.cgd.go.th/cs/pk/plk/หน้าหลัก.html ภายใต้แบนเนอร์เศรษฐกิจจังหวัด และ http://online.anyflip.com/kevcd/fazy/mobile/index.html
 
 แชร์ข่าวนี้บน facebook