ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ระดับภูมิภาคเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง พร้อมมอบโล่รางวัลและเงินรางวัล 50,000 บาท แก่ทีมผู้ชนะ 5 ทีม ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนล่าง)

12 กรกฏาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 1561 ครั้ง
          การดำเนินการแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ระดับภูมิภาคเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ณ อาคารพิบูลวิชญ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ได้ผู้ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือก 5 ทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในฐานะเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 8 แห่ง (Node) ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ระดับภูมิภาคเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยร่วมดำเนินงานในพื้นที่ จำนวน 15 สถาบัน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในพื้นที่รับผิดชอบ 189 ตำบล ใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้ดำเนินจัดกิจกรรมการแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ระดับภูมิภาคเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง รอบสุดท้ายเพื่อเฟ้นหา 5 ทีมที่ดีที่สุดขึ้น ในวันที่ 5-6 กรกฏาคม 2564 ผ่านการถ่ายทอดสดบนสื่อออนไลน์   FACEBOOK : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 

รายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมการแข่งขัน U2T Hackathon 2021

ระดับภูมิภาคเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

 

ลำดับที่

ชื่อทีม

หน่วยงาน

1

แม่เล่ย์ ออฟเดอะ ฟิวเจอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2

Napa pop corn

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

3

Vareto

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

4

NPK

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

5

เพชรน้ำหนึ่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

6

We2T

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

7

ถิ่นพระเจ้าเสือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

8

U2T ท่าบัว

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

9

ไส้อั่วลูกแม่แก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

10

Kid Dee

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

11

ตานีคลองกระจง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

12

นาคมณีทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

13

พัฒนาไก่เหลืองหางขาว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

14

U2T One team ตำบลคลองพิไกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

15

Dvaravati Art phoprasart

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

16

สมาร์ท U2T ถ้ำกระต่ายทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

17

U2T ตำบล โกสัมพี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

18

ลานดอกไม้บ้านฉัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

19

เขาทอง LongDo

มหาวิทยาลัยมหิดล

20

U2T ตำบลห้วยคต

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

21

Middle Sunny

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

22

Water M PT

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

23

วังไม้ขอน Happiness life station

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

24

พลายชุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

25

ปิ่นโต ดอนทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

26

คัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

27

ทีมเรียนรู้พื้นถิ่น อร่อยลิ้นพื้นบ้าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

28

นิคมโพเทีย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

29

U2T ตำบลตลิ่งชัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา

30

D.E.T (เด็ด)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา

31

U2T วังเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

32

U2T ศาลาแดง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

33

ตำบลปางสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

34

ส่งเสริมพัฒนารายได้ให้แก่คนในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

35

คนเอาถ่าน บ้านวังทับไทร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

36

พญาด่างเกยไชย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

37

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการตลาดและบรรจุภัณฑ์กล้วยสอดไส้มะขาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

38

U2T Tambon Hua Tanon

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

39

ทีมบูรณาการกิจกรรม U2T HACKATHON 2021 3 ตำบล ในอำเภอโกสัมพีนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

40

U2T ลานดอกไม้ตก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

41

หลุมเข้าย่องมาลุย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

42

EMPOWER SUB-PEP

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

43

เกษตรอยู่รอด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

44

Sephera

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

          โดยการแข่งขันเมื่อวันที่ 5-6 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมาได้รับเกียรติจากคณะกรรมการคัดเลือกผลงานรอบตัดสินในระดับภูมิภาคเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
               1. นายสนามชัย แพนดี               ตำแหน่ง   นักส่งเสริมนวัตกรรม (ส่วนกลาง)
               2. นายเสริมศักดิ์  พุ่มเมือง           ตำแหน่ง   ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด (ส่วนกลาง)
               3. นางสาวนพรัตน์  รามสูต         ตำแหน่ง   วิทยากรและนักวิชาการอิสระ (ส่วนกลาง)
               4. นายอุทัย เจริญวงศ์                ตำแหน่ง   นักวิชาการอิสระ (ส่วนกลาง)
               5. นักวิชาการอิสระ (ส่วนกลาง)      ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ส่วนกลาง)
               6. ผศ. ดร.ชุมพล เสมาขันธ์           ตำแหน่ง   อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   โดยมอบ รศ. ดร.นิวัตร พัฒนะ    ตำแหน่ง   รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
               7. นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์           ตำแหน่ง   วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
               8. นางกมลวรรณ ใจคุ้มเก่า           ตำแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
               9. นายธวัช  ใจสม                    ตำแหน่ง   พัฒนาการจังหวัดสุโขทัยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย    โดยมอบ นางพรทิพย์ ไชยวัฒน์   ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
               10. ดร.อรรจน์ สีหะอำไพ             ตำแหน่ง   วิทยากรและนักวิชาการอิสระ
               11. นายวีรพงษ์ รุ่งศรีวัฒนา          ตำแหน่ง   กรรมการผู้จัดการ บริษัทท่าทองรีไซเคิล (2007) จำกัด

         โดยทีมที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 5 ทีม ที่จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศพร้อมได้รับโล่เชิดชูเกียรติและเงินรางวัลต่อยอดกิจกรรม จำนวน 50,000 บาท ประกอบด้วย

          ทีมเขาทอง LongDo จาก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

    


 

          ทีม U2T ท่าบัว จาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร          ทีม U2T ตำบลตลิ่งชัน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก          ทีม D.E.T (เด็ด) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
          (อยู่ระหว่างรอภาพถ่ายรับรางวัล)          ทีมนิคมโพเทีย จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 

          ทั้งนี้ การแข่งขันที่ผ่านมามีทีมที่ส่งเข้าการแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ระดับภูมิภาคเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 44 ทีม โดยผ่านการรอบสุดท้าย 5 ทีม และรับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมสิทธิ์ตัวแทนเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศ อีก 40 ทีม คัดเลือกทีมที่ดีที่สุดระดับประเทศเพียง 5 ทีม เพื่อชิงเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมรับโล่เชิดชูเกียรติเพื่อต่อยอดและพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมชุมชนในต่อไป  โดยการแข่งขันดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมการพัฒนาทักษะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ที่เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับการจ้างงานได้ระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์บนปัญหาและความต้องการในพื้นที่จริงกว่า 3,000 ตำบล เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์กับบริบทในพื้นที่ ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริงในชุมชน (Community-integrated Learning) ภายใต้โจทย์ “แนวทางแก้ปัญหา (Solution) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ใน 4 ด้าน ได้แก่
          1=> Creative Economy
          2=> Technology/Health Care
          3=> Circular Economy
          4=> Art and Culture

          ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมแฮกการอน (U2T Hackathon 2021) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแล้วให้ประเทศ) ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

ภาพกิจกรรมทั้งหมด 

 
แชร์ข่าวนี้บน facebook