ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการแข่งขันในกิจกรรมแฮกกาธอน U2T Hackathon 2021 ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

09 กรกฏาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 1117 ครั้ง

          ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านการเข้ารอบในระดับภูมิภาคเหนือตอนล่าง ทั้ง 5 ทีม  โดย 

                    รางวัลระดับภาค สำหรับทีมชนะเลิศ 5 ทีม :
                              1. โล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
                              2. เงินลงไปปฏิบัติในพื้นที่จริง ทีมละ 50,000 บาท
                              3. เกียรติบัตรจากปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
                              4. ได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในชุมชน (Community-integrated Learning)

                    รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีม :
                              1. เกียรติบัตรจากปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

          ส่วนผู้เข้าแข่งขันทุกทีมจะได้รับเกียรติบัตร จากท่านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ขอส่งกำลังใจให้กับทุกทีมในการนำโครงการไปพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมแฮกการอน (U2T Hackathon 2021) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแล้วให้ประเทศ) ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
แชร์ข่าวนี้บน facebook