ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชม การแข่งขัน U2T Hackkathon 2021 ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2564

05 กรกฏาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 650 ครั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชม การแข่งขัน U2T Hackkathon 2021 ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 
 
การถ่ายทอดสด U2T Hackathon PSRU ห้อง 800 ที่นั่ง เริ่ม 9.00 น.
การถ่ายทอดสด U2T Hackathon PSRU ห้อง 500 ที่นั่ง เริ่ม 9.00 น.
 
และรับชมย้อนหลังของวันที่ 5 กรกฏาคม 2564 
 
ห้องนำเสนอ 1  ห้อง 800 ที่นั่ง
ห้องนำเสนอ 2  ห้อง 500 ที่นั่งแชร์ข่าวนี้บน facebook