ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชม การแข่งขัน U2T Hackkathon 2021 ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

05 กรกฏาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 1221 ครั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชม การแข่งขัน U2T Hackkathon 2021 ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง โดยสามารถติดตามการแข่งขันได้ที่ url ด้านล่าง
 

ห้องนำเสนอ 1   800 ที่นั่ง
 
ห้องนำเสนอ 2  500 ที่นั่งแชร์ข่าวนี้บน facebook