ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) ในหัวข้อ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้สวนเสีย

22 มิถุนายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 146 ครั้ง
การฝึกอบรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมแฮกกาธอน (Hackathon) 
ในหัวข้อ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้สวนเสีย
ในวันที่ 23/06/2564 
ช่วงเช้า 9.00-12.00
ช่วงบ่าย 13.00-16.00
Join Zoom Meeting
 
Meeting ID: 912 2045 2123
Passcode: 758560

หรือผ่าน Steaming ที่ https://facebook.com/MHESIThailand/แชร์ข่าวนี้บน facebook