ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแฮกการอน (U2T Hackathon 2021) ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง เข้ารับฟังการเสวนา เรื่อง ประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่

16 มิถุนายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 1292 ครั้ง
          ขอเชิญทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแฮกการอน (U2T Hackathon 2021) ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง เข้ารับฟังการเสวนา เรื่อง ประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดย นางสาวจิรนันท์  นิ่มอิ่ม เจ้าหน้าที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และนางสาวเกตน์สิรี  ศรีภูธร  นักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ/และเจ้าของกิจการ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook Live ผ่านเพจสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสามารถสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้ 

กำหนดการ โครงการ
          ทั้งนี้ ขอเชิญทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแฮกการอน (U2T Hackathon 2021) ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง เข้ารับฟังการเสวนา U2T Hackathon Online Coaching ค้นหาและพัฒนาศักยภาพผู้เข้าแข่งขันโดยวิทยากรชั้นนำ & ผู้ประกอบการนวัตกรรมสัมคมในหัวข้อต่างๆ 

 

          และท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปข้อเสนอแนวทางกิจกรรมแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021)  ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ได้ที่  https://qrgo.page.link/WNhN8 หรือสแกน QR Code ด้านล่าง


และส่งกลับมาที่ http://1ab.in/beCM ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2564 หรือสแกน QR Code ด้านล่าง
แชร์ข่าวนี้บน facebook