ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมแฮกการอน (U2T Hackathon 2021) เข้ารับฟังการเสวนา เรื่อง ปัญหา การวิเคราะห์ และแนวทางการแก้ปัญหา

15 มิถุนายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าวบริการวิชาการ/ทุนบริการวิชาการ    : 870 ครั้งแชร์ข่าวนี้บน facebook