ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการ เปิดรับกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research)

26 เมษายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 271 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการ เปิดรับกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research)
 
หัวข้อที่เปิดรับ
1. Health and Wellness tourism
2. ประเด็นท้าทายตามบริบทพื้นที่
 
รายละเอียดเพิ่มเติม https://docs.google.com/forms/d/1sIgWlZCp4ps2_1f0mtwXxXdLmpf-DYHXy7fu1ujjN-E/edit
 
ขยายเวลา ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 21 พ.ค. 64 และโปรดประชาสัมพันธ์ให้กับนักวิจัยแต่ละวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่อไป ขอบคุณค่ะแชร์ข่าวนี้บน facebook