ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14

06 เมษายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 218 ครั้ง
          ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ในการนี้จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ www.conference.grad.ssru.ac.th
แชร์ข่าวนี้บน facebook