ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานฬนการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั้วประเทศ ครั้งที่ 14

05 เมษายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 155 ครั้ง
          ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั้วประเทศ ครั้งที่ 14 ในระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 ในการนี้จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมและส่งผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยกำหนดส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ http://research.swu.ac.th/ranc/web/#/
แชร์ข่าวนี้บน facebook