ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564

05 เมษายน 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 176 ครั้ง
          ด้วย มหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ในการนี้จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
แชร์ข่าวนี้บน facebook