ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

29 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 165 ครั้ง
          ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับเครือข่าย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายภูมิภาคด้านการขจัดความยากจน ครั้งที่ 9 ในวันที่ 13  กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ การนี้ผู้จัดงานจึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://pattaniconference2021.pn.psu.ac.th
แชร์ข่าวนี้บน facebook