ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10th ICADA 2021-SSIS

29 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 124 ครั้ง
ด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10th ICADA 2021-SSIS ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฏาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ในการนี้จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.icada2021.nida.ac.th  

 
แชร์ข่าวนี้บน facebook