ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลารับบทความวิจัยงานประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ NCMAPE 2021

28 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 101 ครั้ง
          ด้วย สมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา  กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ และอบรมเชิงวิชาการ (NCMAPE 2021)  ในวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา โดยขยายเวลาลงทะเบียนส่งบทความวิจัยถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเทมเพลทบทความวิจัยได้ที่  http://www.atsse.org/conference.php
แชร์ข่าวนี้บน facebook