ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษกิจ และสังคม"

23 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 201 ครั้ง
"บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษกิจ และสังคม"
สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดประชุม แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนงานวิจัย เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ "บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษกิจ และสังคม"
 
ผู้สนใจสามารถรับฟังการบรรยายได้ที่ https://www.facebook.com/irdchandra/videos/117271716990860/?app=fblแชร์ข่าวนี้บน facebook