ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 และการประชุมวิชการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1

18 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 154 ครั้ง


          ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1  และการประชุมวิชการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1  ในระหว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2564  การนี้ผู้จัดงานจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวฯ โดยเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและส่งผลงานได้ที่ http://libarts.rmutsv.ac.th/lanc/
แชร์ข่าวนี้บน facebook