ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์)

18 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 187 ครั้ง


          ด้วย ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวสิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (ในรูปแบบออนไลน์)  ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  การนี้ผู้จัดงานจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวฯ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและส่งผลงานได้ที่ http://52ngrc.buu.ac.th/
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook