ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 (การประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล)

18 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 173 ครั้ง
          ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเครือข่าย กำหนดจัดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1  ในระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564  การนี้ผู้จัดงานจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวฯ  ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและส่งผลงานได้ที่ http://nic2021.huso.buu.ac.th
แชร์ข่าวนี้บน facebook