ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC National C onference

16 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 129 ครั้ง
          ด้วย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC National Conference ครั้งที่ 5 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ในการนี้จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว โดยสามารถดูรายลละเอียดและส่งผลงานได้ที่ www.utcc.ac.th/conference_5
แชร์ข่าวนี้บน facebook