ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 18

15 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 226 ครั้ง
          ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกำหนดจัดการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 18 ในวันที่ 3-4 กรกฏาคม 2564 ในการนี้จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research  พร้อมทั้งส่งเอกสารบทความวิจัยในรูปแบบไฟล์ word มาที่ E-mail : wturesearch@gmail.com
แชร์ข่าวนี้บน facebook