ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่

15 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 88 ครั้ง
          ด้วย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดให้มีการประชุมวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่" ในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 โดยจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบวาจา แบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://kku.world/sbxcq ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยรับจำนวน 250 คนเท่านั้น 
แชร์ข่าวนี้บน facebook