ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

15 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 118 ครั้ง
          ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16  ในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564  ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว ภายใน 21 เมษายน 2564 ดูรายละเอียดและส่งผลงานได้ที่ คลิก
แชร์ข่าวนี้บน facebook