ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 7

09 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 359 ครั้ง
          ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 7
               - https://research.psru.ac.th/files/notice/ann_854_09-03-2564.pdf
แชร์ข่าวนี้บน facebook