ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 7

08 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 704 ครั้ง
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 7
https://research.psru.ac.th/files/notice/ann_853_08-03-2564.pdf
แชร์ข่าวนี้บน facebook