ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมระดับชาติและนานาชาติศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี 2564

08 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 120 ครั้ง
          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประทเศไทย ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติ ครั้งที่ 11 ในระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2564  ในการนี้จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมในการประชุมวิชาการดังกล่าว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ http://nirc2021.bru.ac.th/  
แชร์ข่าวนี้บน facebook